Allmänna villkor för NOX Academys evenemang

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för din anmälan till ett evenemang.

Minderåriga deltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till ett evenemang.

Evenemangsinnehåll och evenemangsansvarig

Uppgifter om ansvarig för evenemanget, beskrivning av evenemanget, avgifter, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den information du får del av i samband med din anmälan.

Evenemangsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till ett evenemang får du en bekräftelse/biljett på din anmälan där även plats och tider är angivna.

Evenemangsavgift och betalning

Betalning av evenemangsavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i informationen eller i din anmälningsbekräftelse.

Inställt evenemang eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in ett evenemang före startdatum har du alltid rätt att återfå den evenemangsavgift som du har betalat. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för evenemanget på ett sätt som medför att du inte kan delta.
 

Avbeställning och ångerrätt

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter till fritidsaktiviteter där näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod dvs, 2 kap. 11 § distansavtalslagen.

Återbetalning sker EJ av biljetter till evenemang vars ordinarie avgift understiger 400 kronor.

Om du avbeställer evenemangsbiljetterna senast 30 dagar innan startdatum för evenemanget har du rätt till återbetalning av avgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 20 % av avgiften, dock lägst 400 kronor.

Om du avbryter ett påbörjat evenemang är du skyldig att betala hela avgiften.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något evenemangstillfälle kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Reklamation

Om du är missnöjd med ett evenemang kan du under vissa omständigheter reklamera det enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till NOX Academy AB. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.