NOX Academy är till för alla!

Vår vision är att bidra till mångfald och jämställdhet inom det tekniska området. Vi jobbar aktivt med att inspirera och erbjuda förebilder för både killar och tjejer med målet att teknikintresset och tekniska yrken på sikt ska bli mer jämställda. Vi strävar mot dessa mål genom att:

 • Rekrytera handledare med olika:
  • Bakgrunder
  •  Erfarenheter
  •  Kön
 • Aktivt föra en dialog om vikten av jämställdhet
 • I all kommunikation reflektera över innehåll och påverkan på målgruppen
 • Tillsatt en jämställd ledningsgrupp
 • Dela in lägrens deltagare i grupper där det är blandat tjejer och killar 
 • Lyfta fram såväl kvinnliga som manliga förebilder 

Vi vill att alla unga individer som deltar på våra läger ska utforska och ta reda på vad som gör dem inspirerande. Det sker genom att man får jobba i mindre grupper, parprogrammera och individuellt utveckla sina kunskaper. Vi lägger vikt vid den personliga utvecklingen samtidigt som vi flyttar fokus från det individuella resultatet till processen att ta sig dit.

Vi försöker återspegla verkligheten i alla läger vi arrangerar genom att ge insikt i hur samma teknik och/eller logik används av professionella utvecklare. Alla läger genomsyras såklart av kreativitet och lekfullhet för att underlätta lärandet. 

Vid tankar eller funderingar kring hur vi jobbar, maila: info@noxacademy.se