Datalogiskt tänkande - Vad är det?

diego-ph-249471.jpg

När man pratar om programmering i skolan och vikten av att lära sig att programmera en dator så brukar oftast argumentet för detta vara: "Man lär sig inte bara ett programmeringsspråk utan man lär sig att tänka datalogiskt!". Men vad betyder det? Och varför är det så viktigt att lära sig att tänka datalogiskt? 

När man lär sig något nytt så brukar det i många fall vara av intresse eller nytta. Man lär sig antingen för att man själv ställer frågorna och vill veta svaren eller för att man måste kunna något i vardagen och därför lär sig något nytt. Men i många fall så lär man sig även i syftet att öka sin kognitiva förmåga. Syftet med att läsa matematik, fysik, filosofi eller andra ämnen där den direkta appliceringen kanske inte är lika lätt att koppla till eller möjlig att genomföra i vardagen är att denna inlärning skall öka ens förmåga att bl.a. se världen från nya perspektiv, lösa problem på andra sätt, se mönster eller skapa abstrakta beskrivningar av omvärlden. 

Detsamma kan sägas om programmeringen. Precis om alla här i världen inte behöver vara matematiker, filosofer, fysiker eller grammatiska experter så behöver inte heller alla vara utvecklare. Men att lära sig att lösa problem med hjälp av en dator genom att systematiskt ge den instruktioner via ett människa-dator-språk som kallas för programmeringsspråk så får man ännu ett nytt, mer algoritmiskt och systematiskt, sätt att tänka på och lösa problem. 

Detta nya sätt att tänka är det datalogiska tänket! Genom att ha ett systematiskt och algoritmiskt sätt att tänka så  har man ännu ett verktyg att jobba med för att angripa situationer och problem. 

Vill du lära dig mer om datalogiskt tänkande? Titta på denna video från Lärlabbet.