Ett öppet internet

I Torsdags (14/12-17) skedde ett för många omvälvande beslut när USA:s kommunikationskommitté FCC röstade emot så kallat nätneutralitet. Nätneutralitet är en term som beskriver det faktum att internetleverantörer inte får begränsa eller försvåra, alternativt förenkla och effektivisera, för internetanvändarna att nå och/eller använda vissa hemsidor. Termen beskriver att internet skall vara öppet för alla och att alla användare ska ha lika stor möjlighet att nå alla delar av det. I Europa har vi sedan 2016 haft en förordning som hindrar alla som är en del av EU medlemsländer från att kontrollera internet och denna förordning påverkas ej av vad som händer i USA (SvD), men frågan om varför nätneutralitet är så viktig kvarstår. 

tim-mossholder-298394.jpg

Vi tar ett exempel till hjälp för att förklara en av effekterna som nätneutralitet motverkar.

Vi har internetleverantören Bredbanden som får betalt av företaget Goobel för att deras sökmotor ska vara lättare att nå än den mindre sökmotorn Bling. Detta betyder att så länge som Goobel har mer pengar och kan betala internetleverantörer så som Bredbanden så kommer Bling ha väldigt svårt att göra sig hörda på internet hos Bredbandens kunder. Ännu knepigare blir det t.ex. om politiskt partiska nyhetstidningar kan betala för att synas mer på internet än andra, motsägande, tidningar och viss information därmed blir svår att nå för Bredbandens kunder. Internetleverantören kan därmed skapa en så kallad filterbubbla åt sina kunder. Genom att ta bort nätneutraliteten så blir det en pengafråga om vilket företag som får internets "motorvägar" och vilka som får ta "grusvägarna"(NYtimes). Detta blir då naturligt en fråga om yttrandefrihet där det med ett öppet internet är lika lätt och svårt för alla att göra sin röst hörd och där små bolag som inte kan betala för att synas får samma möjlighet att synas på nätet som de stora jättarna. 

jon-moore-399469.jpg

Argumenten mot nätneutralitet menar på att staten inte bör lägga sig i och kontrollera internetleveransen utan att detta bör vara en fri marknad. Vissa menar även att om internetleverantörer kan ta betalt från de aktörer som belastar nätet som hårdast t.ex. streamingtjänster så kan andra tjänster bli gratis alternativt så kan internetleverantörerna få tillräckligt med pengar att uppgradera och bygga ut internetanslutningarna (BBC). De menar även att de på ett effektivare sätt kan begränsa och censurera internetsajter som kanske inte är lämpliga för t.ex. barn. 

Som alltid så är det viktigt att våga ifrågasätta hur teknik används och se andra sätt att använda teknik. Men denna förändring ändrar den öppna Internet-kulturen i grunden och frågan blir vad konsekvenserna faktiskt skulle bli vid en sådan förändring. Värnar man om nationen, företagen eller den enskilde individen genom förändringen?