Digital inföddhet vs. Digitalt kunnande

kelly-sikkema-266805.jpg

Marc Prensky skrev 2001 en omdebatterad journalartikel vid namn ”digital natives, digital immigrants” som ungefärligt översätts till ”digitala infödda, digitala immigranter” där han kategoriserade alla generationer som växt upp i en digital era där internet existerat (1980 och framåt) som digitala infödda och de födda innan som digitala immigranter. Skillnaden mellan de båda grupperna beskrivs med exempel där de digitala immigranterna gärna lutar tillbaka på äldre metoder t.ex. hellre skriver ut mail och läser dem så än att läsa på skärm och de digitala infödda på ett naturligt sätt använder och utnyttjar de nya teknikerna. Även om denna uppdelning är väldigt otydligt beskriven i artikeln och hårt kritiserad för att nya generationer inte magiskt lär sig nya tekniker för att dem är födda i internet eran så kan det finnas det en poäng i att kunna uttrycka huruvida vissa är mer kunniga inom vissa områden på grund av att de växte upp i en era där dessa verktyg, metoder eller tekniker dominerade. Bland annat så är det spännande att diskutera skillnaderna mellan barn som har växt upp i den klassiska persondator-världen med lokala filer och hierarkiska filsystem där mus och tangentbord är de främsta verktygen för inmatning och barn som växt upp i tablet/smartphone-världen med applikationer och molnlagring där touch-skärmar dominerar som inmatningsteknik. Man kanske skulle kunna använda Prensky's uttryck för att beskriva att barn som är födda in i touch-teknikens värld därmed är digitala infödda i denna tekniska era och samtidigt kan vara digitala immigranter när det kommer till persondatorer/PC. Tvärtom beskrivs då PC-generationsbarn som kanske vill luta tillbaka på ”den klassiska datorn” och dess logik då de är digitala infödda i denna era.

Men vad spelar detta för roll? Varför kan det vara bra att prata om och ha uttryck så som PC-generationen eller Touch-generationen?

farzad-nazifi-71686.jpg

En anledning till varför det kan vara viktigt att beskriva och förstå de olika generationernas hemtama system och huruvida de är digitala infödda eller digitala immigranter kan bl.a. vara att det idag krävs av digitala producenter från touch-generationerna att de lär sig PC-generationernas sätt att jobba för att kunna skapa t.ex. applikationer genom programmering.

Det är för många idag otroligt lätt att konsumera digitalt material och många kan från väldigt ung ålder konsumera media från touch-enheter då de har ett mer intuitivt sätt att navigera och interagera[1]. Det är därför lätt att bli lurad att tro att eftersom touch-generationen är så tekniskt kunniga och vana vid denna teknik så är de även lika tekniskt vana vid persondatorer vilket är ett antagande som är oklokt att göra då de snarare är digitala immigranter i denna teknik. Detta antagande bör speciellt ej göras av folk som lär ut inom digital produktion där olika generationer kan behöva olika mycket stöd i användandet av de olika teknikerna. Touch-generationen måste med utgångspunkt i deras hemtama system i dagens läge lära sig hur persondatorer fungerar för att lära sig att programmera och på ett tydligt sätt kunna diskutera hur hårdvara och mjukvara samverkar. Detta innebär såväl att de måste lära sig hur man skriver på tangentbord (inklusive hur man använder de funktionsknapparna som finns) som hur man skapar, öppnar och sparar filer som hanteras från olika program, vilket för PC-generationen och tidigare generationer är vardagsmat.

Poängen man kan dra av detta tankeexperiment är att det finns ett värde i att inte blanda ihop digital inföddhet med övergripande digitalt kunnande och förstå att det som är självklara handlingsmönster för dig på ett system kanske är svårbegripliga och måste läras in av andra generationer. Därför kan det vara skönt att ha ett tydligt sätt att uttrycka att man kan vara digitalt kunnig och en digital infödd men samtidigt vara en digital immigrant. 

[1] http://www.sky-technology.eu/en/blog/article/item/7-proven-benefits-of-touchscreens-and-touchscreen-technology.html