Tech-talk träffar Sana Labs! 

Sana Labs_Neural Networks.jpeg

Tech-talk har träffat det otroligt intressanta och, utefter sin hemsida, lite mystiska företaget Sana Labs som har byggt ett avancerat AI som individanpassar digitala kurser efter individens kunskapsnivå och lärandestil. En fantastiskt häftig applicering av AI tekniken som förändrar sättet vi lär oss på idag! Låt oss lära mer om vad de gör och vad de ser i framtiden för sitt AI system

Vad är Sana Labs? 

Sana Labs är ett företag som har byggt ett AI system som hjälper folk som utbildar sig via digitala plattformar att lära sig effektivare. Detta sker genom att Sana Labs AI skapar en unik väg genom en kurs för varje elev, där rätt förklaring, innehåll eller fråga presenteras i rätt ögonblick för varje individ. I varje interaktion ser Sana Labs teknik till att optimera just den individens engagemang och kunskapsförståelse baserat på lärandestil, kunskapsnivå, kunskapsglapp mm. Denna optimering leder till att man lär sig samma innehåll snabbare och lär sig ännu svårare saker än man kunnat göra tidigare.

Vem startade Sana Labs? 

Grunden till Sana Labs hittar man i Joel som idag är 21 år gammal men som fick idén om att skapa ett AI för inlärning när han gick i gymnasiet och hade ett brinnande intresse för att lära sig nya saker och testa ny teknik. Denna idé utvecklade han vidare genom att i sin UF kurs på gymnasiet skapa ett företag där han lyckades sälja in idén om detta AI och sina egenskrivna AI algoritmer till investerare. När UF-kursen var klar så hade han därför möjlighet att jobba vidare med sina idéer och fick hjälp av forskare från Cornell och Stanford som intresserade sig för hans arbete. Detta blev tillslut det som idag är ett snabbt växande företag med i dagsläget 8 anställda som alla brinner för AI och inlärningsprocesser. 

Vilken typ av AI är det Sana Labs byggt? 

Det AI som Sana Labs skapat är ett så kallat deep neural network, se Datorer som fungerar som hjärnor, som plockar in många olika data inputs och sedan med hjälp av ett nätverk av noder kan dra mycket förfinade och nyanserade slutsatser om användaren och området. Sana Labs AI målar upp abstrakta representationer av varje liten bit innehåll t.ex. frågor, förklaringar, texter, bilder mm i en kurs och skapar sig en förståelse för hur varje innehållskomponent förhåller sig till varandra. Modellen skapar också en abstrakt representation av hur varje användare interagerar med innehållet. Utifrån dessa abstrakta representationer kan sedan Sana Labs AI rekommendera rätt förklaring, fråga eller innehåll för varje specifik användare i en utbildningsplattform, baserat på användarens interaktioner med systemet. Modellen strävar efter att optimera engagemang och kunskapsförståelse för varje unik elev som svarar på en fråga, gör en övning eller på annat sätt interagerar med en lärandeplattform. 

Vad måste AI:t ha för att kunna köras? 

I vårt senaste tech-talk så beskrev vi att neurala nätverk och AI måste tränas på mycket stora datamängder och detta stämmer även för Sana’s AI som från början tränades på öppna dataset och nu tränas live samtidigt som det körs ute på inlärningsplattformar. För att man ska få som bäst resultat så måste det finnas som minst ca 3000 användare som genom sin interaktion med plattformen ger Sana’s AI data och ju mer data det finns för AI:t desto bättre blir det eftersom det finns mer att träna på då! 

Vad har Sana Labs för vision inför framtiden? 

Sana Labs vision är att demokratisera utbildning genom att göra det möjligt för alla människor världen över att få tillgång till ett individanpassat lärande. De vill med denna demokratisering väga upp det klassiska sättet att lära ut, med föreläsningar och en ”allvetande” lärare som sitter på svaren, för vi är ju faktiskt inte likadana i vårt sätt att lära.

Inom de närmaste åren ser Sana Labs att de kommer ha hundratals miljoner användare av sin teknik, och därmed en enorm mängd datapunkter på hur vi människor lär oss. Potentiellt skulle Sana Labs då kunna bidra till forskningen med insikter och mer exakt kunskap om hur människor lär sig. Hur vi lär oss och hur hjärnan fungerar är ett komplicerat forskningsområde som saknar stora studier, och med hjälp av data från hundratals miljoner människors så skulle det kunna vara möjligt att få en helt annan överblick och kunnat dra mer generella slutsatser! 

Anna från Sana Labs som intervjuades för detta tech-talk tror själv att framtiden inom utbildning kommer att ske genom en kombination av självstudier med hjälp av avancerade utlärningssystem där AI ligger till grund, och utbildning tillsammans i grupp där läraren kommer ha helt andra möjligheter att utveckla elevernas kunskap genom vidare resonemang, idéer och kritiskt tänkande eftersom alla elever kommer ha en högre kunskapsförståelse tack vare de individanpassade självstudierna. 

NOX Academy hoppas att fler kommer att lära sig nya häftiga saker med hjälp av ny teknik och att det ska bli lättare att anpassa kunskapsinlärningen efter sig själv! Mer kunskap åt alla! 

 

                                  

Maria HjorthComment