NOX Academy's personuppgiftspolicy

Här kommer information om hur vi hanterar personuppgifter i samband med en anmälan till våra kurser.

När du anmäler en deltagare till en av våra kurser kommer vi att behandla de uppgifter om kursdeltagare, målsman och beställare som ni ger till oss, såsom namn, födelseår, kontaktuppgifter, betaluppgifter, samt eventuella allergier och funktionsvariationer. Sådana uppgifter kallas för personuppgifter och vi behöver dessa för att kunna erbjuda och hålla kursen.

När du besöker vår hemsida behandlar vi ditt IP-nummer, typ av enhet och webbläsare för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida genom cookies.

NOX Academy AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vi följer lagen

Vi behandlar deltagarens, målsmans och beställarens personuppgifter enligt den dataskyddslagstiftning som vid bokningstillfället gäller för den typen av uppgifter. Att behandla personuppgifter betyder all hantering av dina personuppgifter, såsom att samla in, spara, läsa, registrera, använda eller radera personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du besöker vår hemsida, i samband med anmälan till våra kurser och om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar bara personuppgifter om deltagare, målsman samt beställare av de anledningar och med stöd av den lagliga grund som beskrivs nedan. Det är viktigt för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar. Vi kommer att informera dig på lämpligt sätt om sådana förändringar, t.ex. via e-post.

 

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som vi behöver dem för att deltagaren ska kunna gå på kursen. Efter kursen sparar vi målsmans e-postadress för att kunna skicka marknadsföring och vårt nyhetsbrev. Vi behandlar målsmans e-postadress så länge som målsman inte har motsatt sig våra utskick. Alla andra personuppgifter tas bort efter att kursen har avslutats, med undantag för om vi är skyldiga enligt lag att spara dem.

Era rättigheter

Deltagare, målsman och beställare har alltid rätt att få information om pågående behandling av de, till NOX Academy lämnade, personuppgifterna liksom tillgång till sådana personuppgifter. Om personuppgifterna är fel eller något saknas har ni rätt att begära att dessa ska rättas till. Ni har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Ni har även rätt att få ut och rätt att överföra vissa av personuppgifterna till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Ni har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Om målsman har samtyckt till behandling av personuppgifter, har de rätt att ta tillbaka samtycket. Om vi behöver uppgifterna för att kunna erbjuda och hålla kursen (t.ex. uppgift om allergier) och målsman inte samtycker till behandlingen eller återkallar sitt samtycke kan deltagaren tyvärr inte delta i kursen.

Om ni tycker att vi har behandlat era personuppgifter på ett felaktigt sätt, hoppas vi att ni kontaktar oss. Ni kan även vända er till Datainspektionen med klagomål (www.datainspektionen.se).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag som utför uppdrag åt oss, inom och utom EU- och EES-området.

Om vi lämnar ut uppgifterna till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina rättigheter och friheter tillvaratas, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Ni kan få en kopia på sådana handlingar genom att kontakta oss.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Har du frågor, vill få mer information eller vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss gärna på:

info@noxacademy.se

Kontaktperson: maria.hjorth@noxacademy.se